Oznámení p. Rataje

10.01.2014 06:49

Vážení rodiče dětí registrovaných v občanském sdružení HC České Budějovice o.s.,

obracím se na Vás s informací o možnosti přihlášení se za člena tohoto sdružení.

Předpokládám, že sledujete současnou situaci a není Vám lhostejný další vývoj tohoto sdružení. Od poslední Valné hromady v červnu 2013 se podařilo zpřesnit členskou základnu a postupně nastavovat parametry činnosti, které odpovídají účelu a poslání občanského sdružení. Za několik týdnů se uskuteční mimořádná Valná hromada, na níž bychom měli projednat a potvrdit vize, které budou shodné s vizemi sportovními, tj. jednání a rozhodování v duchu fair play a demokracie. Rovněž bude nutné nastavit novou formu spolupráce s „dospělým“ hokejem, Statutárním městem České Budějovice a Jihočeským krajem a v neposlední řadě i s našimi obchodními partnery.

Pokud budete mít zájem aktivně se na těchto činnostech podílet a mít přehled o dění v občanském sdružení, ve kterém je Vaše dítě registrováno jako hráč, můžete se přihlásit (přihlášku najdete v příloze tohoto mailu) za zvýhodněný roční členský příspěvek ve výši:

500,- Kč pro jednoho rodiče hráče aktivně registrovaného (tj. hrajícího) v HC do nejdéle juniorského věku

(V případě, že se bude chtít přihlásit i druhý rodič, zaplatí členský příspěvek ve výši 3000,- Kč).

( Pokud máte jako rodiče dva aktivně registrované hráče, platíte každý (rodič) členský příspěvek ve výši 500,- Kč).

Vyplněnou přihlášku můžete zaslat poštou nebo osobně odevzdat na adrese: HC České Budějovice, o. s.,  F. A. Gerstnera 8, 370 01 České Budějovice.

Pro úplnost uvádím plné znění ze zápisu z jednání správní rady ze dne 18.12.2013:

„Správní rada jednomyslně revokuje původní rozhodnutí o výši a splatnosti členského příspěvku a znovu rozhoduje tak, že členský příspěvek pro rok 2014 je splatný do 15.1.2014 na účet HC číslo 573496349/0800 pod VS, kterým je rodné číslo člena, přičemž činí:

  1. 500,- Kč pro členy, kteří v roce placení příspěvku dovrší věku 60 let
  2. 500,- Kč pro jednoho rodiče hráče aktivně registrovaného (tj. hrajícího) v HC do nejdéle juniorského věku
  3. 1.000,- Kč pro bývalé hráče českobudějovického hokeje, kteří v dospělém hokeji odehráli za českobudějovický klub nejméně tři sezóny
  4. 3.000,- Kč pro všechny ostatní členy.

Pro případné nově přijaté členy v roce 2014, je členský příspěvek splatný do 30 dnů od oznámení o přijetí člena.“

Těším se na spolupráci s Vámi a do nového roku Vám přeji hodně zdraví, pohody a úspěchů v osobním, pracovním a hokejovém životě,

s pozdravem

Ing. Stanislav Rataj

člen správní rady HC České Budějovice o.s.

tel : +420 602 270 883

e-mail: rataj@rataj.cz

přihláška do HC ČB.pdf (293941)

Zpět

Vyhledávání

© 2009 J.K.